A A A

chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne są poprzedzone specjalistyczną konsultacją i diagnostyką. Leczenie obejmuje między innymi:

  • przeszczepy kości własnej
  • przeszczepy z użyciem materiałów kościozastępczych i membran
  • podnoszenie zatoki szczękowej
  • sterowane regeneracje tkanek
  • ekstrakcje zębów
  • podcinanie wędzidełek
  • plastykę dziąseł i kości
  • nacinanie ropni
  • usuwanie torbieli
  • resekcje okołowierzchołkowe
  • czyszczenie zębów po odsłonięciu dziąseł
  • szynowanie rozchwianych zębów